#SnillSnakk

Elev- og lærlingombudet skal bidra til å ivareta elever og lærlingers rettigheter, og arbeide for å styrke elevmedvirkningen i Østfold. Ombudet kan nås på telefon eller e-post: elevombud@ostfoldfk.no.

Østfold Fylkeskommune

Gå til ostfoldfk.no